Izsole

Specifikācija

Izsoles ID 137
Izsoles datums 20.03.2012
Izsoles sākumcena (LVL) 68900.00
Nodrošinājums - 10% apmērā no izsoles sākumcenas

Maksātnespējīgā SIA "KLINTWOOD"", vien.reģ.nr. 40003553521, administratore Biruta Skreija paziņo, ka 2012.gada 20.martā plkst. 12.00 A.Čaka ielā 39-1, Rīgā, LV-1011, notiks SIA "KLINTWOOD" piederošās kustamās mantas kopuma - apkures sistēmas UNICONFORT BIOTEC G/300, izlaiduma gads 2006., nr.1747 un divu koksnes kaltēšanas iekārtas BASCHILD 100, pirmā izsole ar augšupejošu soli.

Izsolāmā objekta piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena ir 68 900 LVL (sešdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti lati).

Izsoles cena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli.

Nostiprināta komercķīla par labu "Swedbank Līzings" SIA, vien.reģ.nr. 40003240524.

Iepazīšanās ar izsolāmo mantu un izsoles dokumentiem darba dienās no pulksten 10.00 līdz 14.00, iepriekš saskaņojot laiku pa tālr. 67282901, 26358588.

Visām personām, kurām uz kustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Kustamā manta tiek pārdota saskaņā ar Maksātnespējas likuma, Likuma par PVN un Civilprocesa likuma noteikumiem.

Izsoles dalībniekam līdz izsoles dienai jāiemaksā MSIA "KLINTWOOD" norēķinu kontā AS DnB NORD nr. LV67RIKO0002013154359 nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma, t.i., 6890 LVL.Papildu informācija